Ultimate Die for your best Products "Tokyo-ACE"

คำสัญญา 3 ข้อ ขอมอบให้แก่ลูกค้า

Our original Tungsten Carbide die, 「Tokyo-ACE 」

มาทำความรู้จักกับเรา

TBT STAFF

บริษัทฯโตเกียวเบียวระ ประเทศไทย ได้ทำการจัดตั้งโรงงานแม่พิมพ์ขึ้นเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนแบบตีขึ้นรูปเย็น(Cold Forging)、ผู้ผลิตชิ้นส่วนแบบอัดขึ้นรูปในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์, โบลท์, ชิ้นส่วนหน้าสัมผัสไฟฟ้า เป็นต้น โดยสามารถที่จะเป็นส่วนในการขับเคลื่อนให้กับลูกค้าในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอุตสาหกรรมเกลียวของประเทศอินเดีย

ทางบริษัทฯมีสำนักงานใหญ่ ในนามของบริษัท โตเกียว เบียวระ โคคิ จำกัด ซึ่งได้เริ่มธุรกิจในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายแม่พิมพ์ที่ใช้ในการอัดขึ้นรูป(Header) รวมทั้งจัดจำหน่ายเครื่องจักร มาตั้งแต่ปี 1961 ซึ่งเป็นยุคสมัยที่มีการใช้ SKD11เป็นวัสดุในการผลิตแม่พิมพ์อย่างกว้างขวาง และเมื่อเข้าสู่ยุคสมัยปี1980 ได้มีการเปลี่ยนมาใช้วัสดุประเภทคาร์ไบด์ทังสเตน

และในขณะที่ทางบริษัท โตเกียว เบียวระ โคคิ จำกัด ได้มีการค้นพบความลับความเป็นไปได้ของคุณสมบัติวัสดุประเภทคาร์ไบด์ทังสเตนอย่างรวดเร็วและเริ่มใช้ในระบบการผลิต โดยในภายหลังจากปี1990 ทางบริษัทฯได้เพิ่มเครื่องกัดเซาะโลหะด้วยตัวนำไฟฟ้า ซึ่งได้นำมาใช้ในการเจาะรูละเอียด, เจาะรูลึก, เจาะรูรูปร่างไม่ปกติ และทำการตัดเฉือนชิ้นงานที่มีความเที่ยงตรงสูง

ซึ่งทำให้เราไม่แค่เพียงสามารถพูดได้ว่า「ไม่พูดว่าทำไม่ได้」แต่ยังตอบโจทย์ความต้องการที่เข้มงวดตามคำสั่งซื้อของทางลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนที่มีขนาดในระดับไมครอน จำพวกเกลียวที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก เป็นต้น, แม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตเกลียวล๊อค, ตัวกระทุ้ง・สลักนำคาร์ไบด์ทังสเตน, ชิ้นส่วนแม่พิมพ์อัดขึ้นรูปวัสดุคาร์ไบด์ทังสเตน, ชิ้นส่วนวัสดุคาร์ไบด์ทังสเตนที่มีรูปร่างซับซ้อน, ชิ้นส่วนความเที่ยงตรงสูงของว้สดุจำพวกประเภทไททาเนียมอัลลอยด์・อิริเดียม เป็นต้น

ยิ่งไปกว่านั้นเรายังสามารถตอบสนองลูกค้าในรูปแบบของแม่พิมพ์ตีขึ้นรูปเย็นที่มีความแตกต่างจากผู้ผลิตแม่พิมพ์รายอื่น นั่นก็คือ การผลิตด้วยวิธีการที่มีลักษณะเฉพาะของทางบริษัทฯ เรียกว่า「Tokyo-ACE」ซึ่งได้ทำการวิจัยและพัฒนาคิดค้นมาเป็นระยะเวลาหลายปีและในปี2011 「ครั้งแรกของโลกในการผลิตแม่พิมพ์คาร์ไบด์ทังสเตนโดยการกัดเซาะโลหะโดยตรง」ได้ถูกทำให้ปรากฎเป็นความจริง

「Tokyo-ACE」คือ กระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานพร้อมทั้งทำการขัดเงาในขั้นตอนเดียวกัน โดยเครื่องกัดหลายมิติ(Machining center)

ผลที่ได้คือเวลาที่สั้นลงเป็นอย่างมากทั้งในกระบวนการกัดเซาะโลหะด้วยไฟฟ้าและกระบวนการขัดเงา, แสดงให้เห็นถึงต้นทุนการผลิตที่ลดลง อีกทั้งในด้านคุณภาพที่ได้รับการประเมินเป็นอย่างสูงในเรื่องการเพิ่มอายุการใช้งานของแม่พิมพ์

ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะมีการติดตั้งเครื่องกัดเซาะโลหะด้วยลวด(Wire-cut), เครื่องกัดเซาะโลหะด้วยตัวนำไฟฟ้า(EDM) ซึ่งทำให้เทคโนโลยีการผลิตแบบ「Tokyo-ACE」นั้น สามารถดำเนินการผลิตแม่พิมพ์คุณภาพสูงในแบบฉบับญี่ปุ่น, กำหนดส่งมอบระยะสั้น ตอบสนองลูกค้าได้ที่ประเทศไทยเช่นกัน

หากแต่ว่า ในเบื้องต้นบริษัทฯโตเกียวเบียวระ ประเทศไทย ยังจะไม่สามารถดำเนินขั้นตอนการผลิตได้ทั้งหมด ทำให้ต้องทำการนำเข้าชิ้นส่วนแม่พิมพ์ส่วนใหญ่จากทางบริษัท โตเกียว เบียวระ โคคิ จำกัด โดยมีเป้าหมายในการจัดเตรียมเครื่องจักรในการผลิต เพื่อให้บริษัทฯในไทยสามารถดำเนินการได้ทั้งระบบภายใน 3 ปี

เดือน กรกฎาคม ปี 2558
ผู้ดำรงตำแหน่งประธานบริษัทฯโตเกียวเบียวระ ประเทศไทย นาย คาซึมิทสึ โคม

 

Press

METALEX2016 แนะน ำงำนจัดแสดงสินค้ำ

Tokyo byora (Thailand) จะเข้าร่วมงานแสดงเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะการ METALEX2016 ในวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2559โดยจะมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ ร่วมกับบริษัทTokyo Byora Koki (Japan) ในครั้งนี้จะมีการจัดแสดงชิ้นงานตัวอย่างที่ผลิตด้วยวิธีการแบบ 「Tokyo-ACE」 ซึ่งคุณลักษณะพิเศษของแม่พิมพ์คาไบด์ ทังสเตนที่ผลิตด้วยวิธีการแบบ 「Tokyo-ACE」นั้นเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการผลิตด้วยกระแสไฟฟ้า(EDM) ที่ใช้กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปันจุบันแล้ว การผลิตด้วยวิธี「Tokyo-ACE」มีข้อดีมากมายและส่งผลที่เป็นประโยชน์ต่อ “อายุการใช้งาน” “ระยะเวลาส่งมอบ” “ราคา” ท าให้ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าที่ได้ใช้งานเป็นอย่างมาก บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสได้ต้อนรับทุกท่านที่มาเยี่ยมชมบูทของเรา 【METALEX2016】 สถานที่จัดงาน : ไบเทค บางนา วันและเวลา  : 23-26 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่10:00-19:00 ☆ส าหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าในwebsiteที่แจ้งไว้ด้านล่าง จากนั้นจะสามารถprintบัตรเพื่อใช้เข้า ร่วมงานได้ 【E-Invitation Link】 【Download add. for registration guide】

METALEX2016 แนะน ำงำนจัดแสดงสินค้ำ
PAGETOP
Copyright © Tokyo Byora (Thailand) Co.,Ltd All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.