Ultimate Die for your best Products "Tokyo-ACE"

MENU

แม่พิมพ์เฮดดิ้งชนิดต่าง ๆ

  • HOME »
  • แม่พิมพ์เฮดดิ้งชนิดต่าง ๆ

แม่พิมพ์เฮดดิ้งขนาดไมครอน

แม่พิมพ์เฮดดิ้งขนาดไมครอนแม่พิมพ์โลหะขนาดไมครอน ส าหรับการขึ้นรูปเกลียว

เกลียวขนาดไมครอน ถูกใช้ในการยึดชิ้นส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้า
โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นเกม ฮาร์ดดิสก์ และคอมพิวเตอร์ แม่พิมพ์
เกินครึ่งของบริษัทถูกน าไปผลิตส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าว
บริษัทฯได้ทดลองผลิตเกลียวที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกด้วยแม่พิมพ์โลหะขึ้นรูปเย็นเพื่อใช้ในงานแสดงนวัตกรรม โดยที่
เกลียวมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง 0.3 มิลลิเมตร และคาดว่าจะสามารถผลิตแม่พิมพ์โลหะส าหรับเกลียวขนาด 0.2
มิลลิเมตรได้เข่นกัน น่าเสียดายที่เกลียวขนาดเล็กเช่นนี้ยังไม่มีไขควงที่สามารถใช้ขัน และยังไม่มีบริษัทใดน าไปใช้

แม่พิมพ์ทรงข้าวปั้น

แม่พิมพ์เกลียวขนาด M0.6 เส้นผ่าศูนย์กลางชนาด 0.40

แม่พิมพ์เกลียวขนาด M0.6 เส้นผ่าศูนย์กลางชนาด 0.40

เกลียวแท็ปไทต์ (Taptite) ถูกพัฒนาปีคริสต์ทศวรรษที่ 1960 โดย
จุดเด่นคือ มีแรงบิดต่ าและกันไม่ให้เกลียวคายแรงท าให้ยึดสิ่งของได้
นานขึ้น ซึ่งท าให้เกลียวและโบลท์ทรงข้าวปั้นที่มีความสามารถคล้ายคลึง
กันเป็นที่นิยมและถูกใช้ในอุตสหากรรมต่างๆ มากขึ้นด้วย
ชื่อทรงข้าวปั้น มาจากความคล้ายของสินค้าที่ผลิตจากแม่พิมพ์นี้กับข้าวปั้นของประเทษญี่ปุ่น ที่เรียกว่า โอนิกิริ หรือ
โอมุสุบิ บริษัทฯและส านักงานใหญ่จึงเรียกเกลียวและแม่พิมพ์ขึ้นรูปเกลียวรูปทรงนี้ว่า ทรงปข้าวปั้นหรือทรงมุสุบิ

แม่พิมพ์ทรงข้าวปั้นของบริษัทฯ มีต้นทุนต่ า อีกทั้งยังมีอายุการใข้งานและคุณภาพที่สูงขึ้น เกลียวทรงข้าวปั้นขนาดM0.6
ที่ใช้ติดตั้งชิ้นส่วนต่าง ๆ ภายในจักรกล (Movement) ของนาฬิกา ก็เป็นหนึ่งในความถนัดและสิ้นค้าเอกลักษณ์ของ
บริษัท

แม่พิมพ์ขึ้นรูปชิ้นงานที่มีความซับซ้อนสูง

เมื่อชิ้นงานมีรูปร่างซับซ้อนมากขึ้น การใช้เครื่องฟอร์มิ่งที่ผลิตได้ 5 ถึง 10 ขั้นตอนแทนเครื่องเฮดดิ้งจึงไม่ใช่เรื่องแปลก
แต่เดิมบริษัทไม่เคยผลิตชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ ต้องขอขอบคุณลูกค้าหลายๆท่านที่แสดงความสนใจ และพร้อมที่
จะท้าทายไปพร้อมกับพวกเรา จนท าให้เรามีความสามารถที่จะผลิตแม่พิมพ์ชนิดอื่นเพื่อมาทดแทนแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ได้

แม่พิมพ์ขึ้นรูปชิ้นงานที่มีความซับซ้อนสูง

แม่พิมพ์และสลักขึ้นรูปชนิดต่างๆ

แม่พิมพ์และสลักขึ้นรูปชนิดต่างๆ

แม่พิมพ์ในรูปคือ แม่พิมพ์นิบแบบประกอบ

แม่พิมพ์นิบ คือแม่พิมพ์ที่เป็นชิ้นบาง เช่นแม่พิมพ์นิบแบบประกอบในรูปด้านซ้าย ถูกขึ้นรูปให้ด้านบนเป็นรูทรงกลม
และด้านล่างเป็รูนทรงรี ส่วนแม่พิมพ์นิบประกอบส าหรับขึ้นรูปทรงสีเหลี่ยมเช่นในรูปด้านขวา ทั้งสองชิ้นถูกออกแบบ
และผลิตแยกเป็นส่วน ๆ ก่อนที่จะน ามาประกอบเป็นสินค้าในรูป
แม่พิมพ์ทั้งสองถูกออกแบบมาเช่นนี้ เพราะเมื่อน าไปใช้ผลิต แรงกระแทกจะถูกกระจายไปตามรอยแยกของชิ้นงาน
ท าให้แรงเค้นไม่สะสมในแม่พิมพ์ และลดโอกาศที่แม่พิมพ์จะแตก แม้ราคาจะสูงขึ้นแต่อายุการใช้งานก็ยาวนานขึ้น
เช่นกัน อีกทั้งยังสับเปลี่ยนชิ้นส่วนที่พังได้ง่ายดาย

แม่พิมพ์ประกอบแบบ 6 เหลี่ยม

แม่พิมพ์ประกอบแบบ 6 เหลี่ยม

แปลนแม่พิมพ์ขึ้นรูปเย็น

แปลนแม่พิมพ์ขึ้นรูปเย็น

แปลนแม่พิมพ์ส าหรับการขึ้นรูป

แปลนแม่พิมพ์ส าหรับการขึ้นรูป

PAGETOP
Copyright © Tokyo Byora (Thailand) Co.,Ltd All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.